کتابخانه مرکزی دانشگاه یاسوج  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ن‍ت‍رل‌ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ م‍وی‍ن‍ی‌، س‍ی‍دم‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۶۴-
 
ناشر:
چ‍رت‍ک‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کاربردی PLC های آلن بردلی
حسینی موینی ، سیدمرتضی ، ۱۳۶۴- ؛  تهران چرتکه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۶۲۹‬,‭۸۹۵‬,‭‌ح۵۹۹‌م‬,‭۱۳۹۰‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک