کتابخانه مرکزی دانشگاه یاسوج  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌ و ت‍ش‍ع‍ش‍ع‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ درس‍ی‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- ش‍ه‍ی‍دان‌
ع‍ک‍س‌ پ‍ردازی‌ - روش‌ رق‍م‍ی‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹- ۱۳۶۷ -- . ش‍ه‍ی‍دان‌ -- وص‍ی‍ت‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ش‍ه‍ی‍دان‌ -- ای‍ران‌ -- ب‍ازم‍ان‍دگ‍ان‌ -- خ‍اطرات‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌،۱۳۵۹-۱۳۶۷ --ش‍ه‍ی‍دان‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ -، ع‍ل‍ی‌ -، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ -، ۱۳۱۸ -- - ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ف‍ت‍ن‍ه‌ و ف‍ت‍ن‍ه‌ان‍گ‍ی‍زی‌a02 -.
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ خ‍طی‌ --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
ب‍ه‍ل‍ی‍ن‍گ‌،س‍وف‍ی‍ا
پ‍ورب‍اک‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
گ‍ون‍زال‍ز،راف‍ائ‍ل‌ س‍ی‌
م‍ت‍دی‍ن‌ ،م‍ح‍م‍درض‍ا
ی‍ارم‍ح‍م‍دی‍ان‌،م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
پ‍ی‍ون‍د ن‍و(ک‍ت‍اب‌ ن‍ی‍از)
ی‍ادواره‌ ک‍ت‍اب‌
م‍رک‍زن‍ش‍رج‍ه‍ش‌
ق‍در ولای‍ت‌
ام‍ی‍ن‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌)
ن‍ش‍ر ام‍ی‍ن‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های کنترل خطی :قابل استفاده به عنوان مرجع کامل درس ...
متدین ،محمدرضا ؛  تهران مرکزنشرجهش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۶۲۹‬,‭۸۳۲۰۷۱۱‬,‭‌م۲۳۴‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پردازش دیجیتالی تصاویر
گونزالز،رافائل سی ؛  تهران پیوند نو(کتاب نیاز)   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۶۲۱‬,‭۳۶۷‬,‭‌گ۸۲۸‌پر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی :آنالیز عددی کاربردی برای رشته های مهندسی و علوم همراه با ۱۵۰ برنامه کامپیوتری به ، زبانهای MATLAB, FORTRAN, ASCAL,C شامل ۳۰۰ مساله با جواب
پورباک ، علی محمد ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه تهران )   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۵۱۹‬,‭۴‬,‭‌پ۶۲۲‌م‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول برنامه نویسی درسی
یارمحمدیان ،محمدحسین ؛  تهران یادواره کتاب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۷۵‬,‭۰۰۱‬,‭‌ی۱۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نخستین پرتو
بهلینگ ،سوفیا ؛  تهران سازمان انتشارات جهاددانشگاهی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۷۲۰‬,‭۴۷۲‬,‭‌ب۸۷۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
وظایف در شرایط فتنه ( :۲۲۰وظیفه ی تصریحی ، ۸۷ وظیفه ی استنباطی )در رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی
تهران bتلفن ناشر , :66411151نمابر ناشر , ;66467394آدرس ناشر :تهران خیابان انقلاب خیابان دانشگاه خیابان شهید وحید نظری پلاک 55 واحد2 قدر ولایت   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۴‬,‭و۳۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شناسایی :زندگینامه و خاطراتی از۴۰ سردار شهید اطلاعات عملیات
تهران bتلفن ناشر , :66406760نمابر ناشر , ;66972732آدرس ناشر :خ انقلاب خ فلسطین جنوبی کوچه پشن پلاک 22 طبقه 5 واحد1 نشر امینان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۳۰۹۲۲‬,‭‌ش۴۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پنجاه سال عبادت :وصیتنامه و دلنوشته های ادبی و عاشقانه پنجاه تن از شهدا
تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۰۶۷۶۰،آدرس ناشر :خ فلسطین جنوبی ، کوچه پشن ، پلاک ۲۲ ، طبقه ۵ ، واحد ۱ نشر امینان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۳۰۹۲۲‬,‭‌پ۵۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شهیدگمنام :۷۲روایت ازشهدای گمنام و جاویدالاثر
تهران امینان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۳۰۹۲‬,‭‌ش۸۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قناعت ، پرهیز از اسراف
تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۱۵۱،آدرس ناشر :خیابان انقلاب خیابان دانشگاه خیابان شهید نظری پلاک ۵۵ قدر ولایت   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۳۰۹۲۲‬,‭‌ق۷۸۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خواستگاری ، ازدواج
تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۱۵۱,نمابر ناشر ; ۶۶۴۶۷۳۹۴,آدرس ناشر :خیابان انقلاب خیابان دانشگاه خیابان شهید نظری پلاک ۵۵ قدر ولایت   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۳۰۹۲۲‬,‭‌خ۷۹۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
عدالت و مساوات
تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۱۵۱- ۶۶۴۰۹۳۵۰ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ .دانشگاه خ . شهید نظری ، پ .۵۵ ، واحد ۲ قدر ولایت   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۳۰۹۲۲‬,‭‌ع۴۶۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ابتکار، خلاقیت
تهران قدر ولایت   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۳۰۹۲۲‬,‭‌ف‍لا۱۱۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات ناب ( ۱)
تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۱۵۱،آدرس ناشر :خیابان انقلاب خیابان دانشگاه خیابان شهید نظری پلاک ۵۵ قدر ولایت   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۳۰۹۲۲‬,‭‌خ۱۶۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات ناب ( ۳)
تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۱۵۱،آدرس ناشر :خیابان انقلاب خیابان دانشگاه خیابان شهید نظری پلاک ۵۵ قدر ولایت   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۰۸۴۳۰۹۲۲/۹۵۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روشن بینی ، روشنگری
تهران bتلفن ناشر , :66411151نمابر ناشر , ;66467394آدرس ناشر :خبابان انقلاب خیابان دانشگاه خیابان شهید نظری پلاک 55 قدر ولایت   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۳۰۹۲۲‬,‭ر۸۳۱‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حرفهای شنیدنی ( ۱)
تهران قدر ولایت   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۳۰۹۲۲‬,‭‌ح۴۲۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق مدیریت و فرماندهی
تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۱۵۱،آدرس ناشر :خیابان انقلاب خیابان دانشگاه خیابان شهید نظری پلاک ۵۵ قدر ولایت   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۳۰۹۲۲‬,‭‌ف‍لا۳۱۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
عفاف و حجاب ، محرم و نامحرم
تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۱۵۱- ۶۶۴۰۹۳۵۰ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ .دانشگاه خ . شهید نظری ، پ .۵۵ ، واحد ۲ قدر ولایت   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۳۰۹۲۲‬,‭‌ع۷۲۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حرفهای شنیدنی ( ۳)
تهران قدر ولایت   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۳۰۹۲۲‬,‭‌ح۴۲۵۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9