مرور الفبایی مرور الفبایی

  • کتابخانه مرکزی دانشگاه یاسوج
مرور بر اساس :

عنوان
1     P. Kreyenbroek-The Kurds_ A Contemporary Overview (Routledge Soas Poli   
2     P. Quevauviller-Groundwater Science and Policy_ An International Overv   
3     Pablo De Greiff, Ciaran P. Cronin-Global Justice and Transnational Pol   
4     Pablo De Greiff, Ciaran P. Cronin-Global Justice and Transnational Pol   
5     Pakistan : from Jinnah to Jehad   
6     Pal Ahluwalia-Politics and Post-colonial Theory_ African Inflections (   
7     Paleoethnobotany : a handbook of procedures   
8     (Palgrave Macmillan History of International Thought ) Eric Easley-The   
9     Pamela R. Tepper-Basic Legal Writing for Paralegals -McGraw-Hill_Ir   
10     Pani Grahi-India's Partition_ The Story of Imperialism in Retreat (Bri   
11     Panos Koutrakos-Trade and Foreign Policy Within the Constitutional Ord   
12     Paragraph development : a guide for students of English   
13     Paragraph writing   
14     Paragraph writing : AText book for Basic Writing   
15     Paragraph writing   
16     Paragraph writing from sentence to paragraph   
17     Parallel Computing in Quantum chemistry   
18     Pare & unusual plants   
19     Parody and taste in postwar American television culture   
20     Parry & Grant encyclopaedic dictionary of international law