مرور الفبایی مرور الفبایی

  • کتابخانه مرکزی دانشگاه یاسوج
مرور بر اساس :

عنوان
1     G. John Ikenberry, Michael Mastanduno, and William C. Wohlforth (edito   
2     G. William Domhoff-The Power Elite and the State_ How Policy is Made i   
3     G. William Domhoff-Who Rules America_ Power, Politics and Social Chang   
4     Gabriela Basterra-Seductions of Fate_ Tragic Subjectivity, Ethics, Pol   
5     Gabrielle V. Novacek-Ancient Israel_ Highlights from the Collections o   
6     Gadamer and the question of the divine   
7     Gail Bossenga-The Politics of Privilege_ Old Regime and Revolution in   
8     Galois Cohmology of Elliptic Curves   
9     Galois theory   
10     Game theory : concepts and applications   
11     Game theory : mathematical models of conflict   
12     Game theory topics : incomplete information, repeated games, and N-pla   
13     Gangs and delinquency in developmental perspective   
14     Gardening : How to be a successful gardener,even if you've never done   
15     Garth L. Green, Philip W. Scher-Trinidad Carnival_ The Cultural Politi   
16     Gary Jeffrey Jacobsohn-Constitutional Identity -Harvard University Pr   
17     Gary T. Whiteford, Christopher L. Salter-China, 2nd Edition (Modern Wo   
18     Gary W. Wynia-The Politics of Latin American Development, Third Editio   
19     Gary W. Wynia-The Politics of Latin American Development, Third Editio   
20     Gas conditioning and processing