قوانین و ساعت کار کتابخانه قوانین و ساعت کار کتابخانه

بخش امانت

مخزن كتب اماني به صورت بسته اداره مي شود و حدود 120000 جلد كتاب لاتين و فارسي در آن نگهداري مي شود اين بخش از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17-8 آماده سرويس دهي است، كتابداران در اين بخش فعاليت مي كنند و همواره آماده كمك به رفع نيازهاي اطلاعاتي شما هستند. در حال حاضر موضوعات زير در اين بخش قابل دسترسي هستند: فلسفه ، دين و مذهب ، تاريخ ايران وجهان ، جغرافياي تاريخي، زبان و ادبيات ايران و جهان، علوم كامپيوتر، فلسفه علم. موسيقي، سينما، علوم پزشكي و علوم كتابداري و اطلاع رساني ، ساير موضوعات در كتابخانه هاي دانشكده اي وجود دارند. كتابخانه مركزي در جهت بر آوردن نيازهاي پژوهشي و سرگرمي آمادگي دارد.           


بخش مرجع

 در كنار بخش امانت و به صورت باز اداره مي شود. فضاي مطالعه مرجع براي خواهران و برادران تعبيه شده است. ساعت كار آن 17-8 است. كتب اين بخش به امانت داده نمي شوند.

سالن مطالعه

علاوه بر سالن مطالعه مرجع در بخش مرجع، كتابخانه مركزي دو سالن مطالعه هر يك با ظرفيت حدود 120 نفر براي خواهران و برادران در طبقه همكف دانشكده علوم در اختيار دارد كه از ساعت 20 تا 8قابل استفاده هستند. در کلیه دانشکده ها نیز سالن مطالعه پيش بينی شده است .


ساير بخش ها

علاوه بر بخش هاي فوق، بخش هاي خدمات فني، نسخ خطي، آرشيو روزنامه ها و كتابخانه ديجيتال هم وابسته به كتابخانه مركزي هستند. در بخش خدمات فني كه در ساختمان مركزي واقع گرديده فهرستنويسي متمركز فارسي و لاتين تمام كتابخانه هاي دانشگاه صورت مي گيرد و حاصل كار آنها برگه دان ها و نيز فهرست كامپيوتري است كه دسترسي به مجموعه را به سريعترين و سهل ترين وجه ممكن ميسر مي سازد. .